Avslappning

Avslappning & Kraft på Masesgården, Hösten 2017
En av grundpelarna för att skapa återhämtning och livskraft, är Avslappning. På denna kurs lär du dig grunderna i Avslappning. Fysisk & Mental Avslappning, Teori om FMT (förändrat medvetenhetstillstånd) och praktiska övningar. Vi arbetar med suggestioner och affirmationer, Autogen träning, även Progressiv avspänning, och lär ut rätt andningsteknik, så att vi lättare kan släppa oro och stress, vi fokuserar på att uppleva nuet – ”mindfulness”.
Avslappningsträning ger livskvalitet och är ett mycket värdefullt komplement som stresshantering i vardagen. Tanken är också att vi får ett ljusare perspektiv på vår tillvaro. Så vi tränar för livet!

Var: Masesgården, Leksand, Dalarna 
När: v.39 Hösten 2017
Kursledare: Jim Sandlund
Läs mer på: Masesgårdens hemsida

Avslappning & Andningsteknik
En av grundpelarna för att skapa återhämtning och livskraft är avslappning. I den gamla Yoga-traditionen ansågs "Savasana" vara den viktigaste av alla Yoga-positioner. I denna liggande avslappningsställning kan vi lära oss att andas rätt, att släppa onödig stress och oro, att släppa onödiga krav, att bara vara, att leva i nuet - mindfulness... När vi lär oss djupandning, blir allt detta lättare. Genom avslappning och andningsteknik, kan vi lära oss att hantera vardagen bättre, och få ett sundare perspektiv på vår tillvaro.
Vi arbetar i grupp, och arbetar med avslappnings- och andningsövningar med syfte att få en medveten, lugn andning. Andningen är grunden för ditt välbefinnande. Du arbetar på individuell nivå, och kursen är lämplig både för dig som inte prövat förut, och för dig som redan prövat och vill utvecklas mer. 

Mer info framöver.