Horoskop

Lär känna dig själv med hjälp av stjärnorna

Ett Horoskop är en karta med planeter, aspekter (linjer) och så kallade ”hus”, som baseras på hur vårt planetsystem stod i vårt födelseögonblick.
Astrologi innehåller en djup kunskap om den mänskliga naturen; vem är jag, vad är jag och vad är livets mening? Astrologin är ett välutvecklat symbolspråk och har sina rötter i urgamla insikter om människans natur och i sambanden mellan oss och kosmos. Vi är alla delar av en ofantligt stor enhet.

Ett horoskop är en personlig spegel, en källa till större självkännedom. Jag hjälper dig att upptäcka dina inre och yttre resurser, så att du kan finna större balans i vardagslivet, i dina relationer och i ditt arbetsliv. Har du speciella frågor så försöker jag belysa dessa vid tolkningen.

Om du ger mig: namn, födelseår, månad, datum, klockslag och födelseort, så gör jag ett personligt horoskop, tolkar & intalar på CD. Detta plus horoskopkarta får du hemsänt i brevlådan. Eller så skickar jag det som PDF-fil, med horoskopkarta & ljudfil.

"Vem är jag, vad är jag och vad är livets mening?"

Din födelsetidpunkt kan du få ifrån sjukhuset, där du föddes (fråga sekreteraren på BB-avd.) eller ta kontakt med Länsarkivet, Stadsarkivet. Du kan även få ett horoskop om det skulle vara svårt att få tag i din födelsetid på dygnet.

Jag har arbetat med hälsa och komplementär medicin sedan 1975. Min astrologiska ådra är en medfödd talang. Jag har ställt tusentals horoskop genom åren och dessa medmänniskor har varit mycket nöjda. Jag är inte fatalist, utan tror på människans egen fria vilja. Jag är Astrolog, Familjeterapeut, Funktioniklärare, Naturterapeut, Avslappningslärare.

Kostnad: 1125: - inkl. moms (porto & administrationsavgift ingår). Priset gäller för en person.

Skriv: ditt namn, adress, telefonnummer.
Jag sänder dig en faktura när du fått horoskopet.

Beställ genom att  maila namn, födelseår, månad, datum, klockslag och födelseort till: vibekesaxe@gmail.com eller via
tel: 0739-55 39 43