Om oss

Vibeke Saxe är utbildad Rörelsepedagog, Familjeterapeut, Naturterapeut, Avslappnings- lärare, Chi-Ball-instruktör, Aerobic-instruktör. Har en professionell Dansbakgrund. Arbetar även som Astrolog.

"Sedan 1975 har jag arbetat med individer & grupper inom Hälso – och Friskvård. Genom personliga utvecklingssamtal, kurser, föreläsningar, seminarier vill jag inspirera, ge idéer till hur personen kan stimulera eller ändra sin livssituation här och nu. Arbetar också med olika behandlingsmetoder & diagnosformer. Jag arbetar även med Symboler, och ser Symbollära, Astrologi & Mah Jong som fina verktyg för att ge oss en djupare förståelse vad gäller våra inneboende möjligheter i livet. Jag håller också föreläsningar i Martinus Kosmologi, en tänkare & författare som inspirerat mig sedan barnsben. Min slogan har blivit; Livet är en spegel…" - / Vibeke 

Jim Sandlund är utbildad Rörelsepedagog, Naturterapeut, Massageterapeut, Chi-Ball-instruktör, Aerobic-instruktör. Är också Yoga & Meditationslärare. Underhåller med Sång & Musik.

"Sedan tidigt 70-tal har jag utövat Yoga & Meditation. Från 1979 har jag undervisat i Kroppskännedom, Stresshantering & Mental träning, Avslappning, Yoga/Meditation, Massagemetodik och Röstträning. Undervisar i medryckande Rytmisk Dans & Chi-Ball. Jag lever som jag lär och hoppas att vara en igångsättare till en hälsosam livsstil. Med föreläsningar, seminarier, kurser och behandlingar på olika Hälsocentra & Företag kan gruppen, individen ta del av dessa tankar. Jag ger även behandlingar. Sång & Musik är min ”hobby”. Att sjunga, läsa dikter, berätta sagor & äventyr för grupper är roligt & spännande. Jag har alltid varit intresserad av livsfrågor och håller även föredrag i Martinus Kosmologi." - / Jim 

Jim & Vibeke arbetar ihop & lever tillsammans. De har arbetat på Masesgården (Hälsohem i Dalarna) sedan 1982. De har deltagit som terapeuter, kursledare, föreläsare & aktivitetsledare på Masesgårdens hälsoresor utomlands, mellan 1982-1991, med 80-120 gäster, 2 ggr/år. De har också haft egna centra/företag, Göteborgs Hälsocenter AB, Leonardo´s Hälso & Friskvårdscenter AB & Skolan i Livskonst AB.
Deras företag idag är JV Hälsoteam AB. De driver också Hälsopraktiken Söders Hälsoteam tillsammans med några kollegor på Slipgatan 13 i Stockholm på Söder, nära Bergsundsstrand. Deras företag JV Hälsoteam AB arbetar till 100% med hälsa & helhetstänkande, under konceptet "Det Goda Livet".

Det Goda Livet skapas genom sju nivåer i vår vardag, för att lättare kunna möta de motstånd & utmaningar som vi ställs inför i livet:

1. Kroppen, Kroppen talar till dig ... 
Avslappning, Totalrörelse, Hållning, Ergonomi, Näring

2. Psyket, Psyket talar till dig ...
Socialpsykisk systemteori, Kroppsspråk, Röstträning

3. Sinnen, Kroppen är ditt tempel ...
Massage, Kärlekens villkor, Älskade problem, Andningen

4. Kreativitet, En värld av upplevelser ... 
Hjärnans oändliga kapacitet, Symboler, Mindmapping, Collage

5. Relationer, Mitt emellan ...
Att ha mod att vara den man är! Den goda relationen, Empati 

6. Själ/Ande, Science - ej längre fiction ...
Nätet stramas, Medvetenhet, lämnar spår, Kosmologi och Filosofi 

7. Alfa/Omega, Finn din egen meditation ... 
Meditationsmetoder, Yoga, Fokusering, Tankens kraft

Dessa har intresserat nytänkande företag/instanser, som anlitat oss, utifrån en eller flera nivåer, bl.a. Sveriges Riksbank, Cap Gemini Ernst & Young AB, Arbetsgivarverket, Kvinnoforum, Stockholmsmässan, Tandläkarnas Riksförbund etc.

Kontakta oss:
Vibeke Saxe
vibekesaxe@gmail.com
0739-55 39 43

Jim Sandlund
jimsandlund@gmail.com
070-275 29 26 

JV Hälsoteam AB
Söders Hälsoteam, Slipgatan 13, nb., 117 39 Stockholm